Volvo BM 6300

Maskintyp: 
Maskinnummer: 
68
Klass: 
26.3214
Årsmodell: 
1985
GPS: 
Nej