JCB130

Maskintyp: 
Maskinnummer: 
171
Klass: 
21.1322
Årsmodell: 
2006
GPS: 
Nej