Välkommen till Schaktgruppen

Välkommen till

Schaktgruppen i Mälardalen AB

Schaktgruppen har  maskiner för alla uppdrag inom entreprenadområdet.

Vi utför även:

  • Sopning/sandupptagning
  • Nedtagning av riskträd
  • Lastning och lossning
  • Höghöjdsröjning av vägar
  • Skotning
  • Flisning
  • Rensning av diken
  • Slåtter av dikeskanter
  • Krossning av betong
  • Rivning av hus