Välkommen till Schaktgruppen

Välkommen till

Schaktgruppen i Mälardalen AB

Schaktgruppen har maskiner för alla uppdrag inom entreprenadområdet.

Vi utför även:

 • Sopning/sandupptagning
 • Uthyrning av containrar
 • Nedtagning av riskträd
 • Lastning och lossning
 • Höghöjdsröjning av vägar
 • Skotning
 • Flisning
 • Rensning av diken
 • Slåtter av dikeskanter
 • Krossning av betong
 • Rivning av hus